ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی
رالف گریمالدی, محمدهادی شفیعیها

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
632فارسی-تهران
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاهی
 • مترجم :

   علی عمیدی
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  reza daryaie

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۳۱۰۳۱۸۰۳