مصالح و ساختمان
سام فروتنی

مصالح و ساختمان

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
384-رحلی بزرگمیانه
 • ناشر :

   انتشارات روزنه
 • مترجم :

   سام فروتنی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  زهرا انواری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۵۵۳۴۵۴۳۱