فن برنامه سازی تلویزیونی
جرالد میلرسون

فن برنامه سازی تلویزیونی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
424--تهران
 • ناشر :

   سروش
 • مترجم :

   مهدی رحیمیان
 • دسته‌بندی :

   عکاسی
 • فروشنده :

   

  بهار شهبازی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید