مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکور: سطر به سطر + موضوعی، 1000 تست برگزیده
رضا اسماعیلی, حنیف افخمی, سمیه حیدری

مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکور: سطر به سطر + موضوعی، ۱۰۰۰ تست برگزیده

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
404فارسیوزیریتهران
 • ناشر :

   مهر و ماه نو
 • دسته‌بندی :

   کنکور نظام قدیم
 • فروشنده :

   

  ا ا

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۳۶۷۸۵۷۵