استاتیک کاربردی
دکتر محمود گلابچی

استاتیک کاربردی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
494--اراک
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه تهران
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  پگاه ااا

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۱۵۱۴۰۸۰