مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده شیمی پایه دوم و سوم دبیرستان: 1625 پرسش چهارگزینه‌ای همراه با پاسخ تشریحی، ...
احسان فهام, محمدحسین انوشه, محسن خوشدل, حسن ذاکری, علی مویدی, سعید هداوند

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده شیمی پایه دوم و سوم دبیرستان: ۱۶۲۵ پرسش چهارگزینه‌ای همراه با پاسخ تشریحی، ...

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
504فارسی-مشهد
 • ناشر :

   کانون فرهنگی آموزش
 • دسته‌بندی :

   کنکور نظام قدیم
 • فروشنده :

   

  یگانه سلیمانی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۶۸۴۹۳۷۹