تحلیل سازه ها (جلد اول)
حسین صباغیان

تحلیل سازه ها (جلد اول)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   سری عمران
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  فهیمه حاتمی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید