حقوق تجارت شرکتهای تجاری: کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود
ربیعا اسکینی

حقوق تجارت شرکتهای تجاری: کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
304فارسی-تهران
  • فروشنده :

     

    زینب علیرضایی

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۳۷۳۲۰۴۵۰۶