اصول ترمودینامیک (ویرایش ششم)
زونتاک، بورگناک، ون وایلن

اصول ترمودینامیک (ویرایش ششم)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
704--اصفهان
  • فروشنده :

     

    مهدی رمضانی

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۰۳۲۸۲۴۴۲۲