مقاومت مصالح (ویرایش پنجم)
فریناند پی.بیر، ای راسل جانستون، جان تی.دی ولف، دیوید اف.مازورک

مقاومت مصالح (ویرایش پنجم)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   متفکران
 • مترجم :

   بهرام پوستی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  مهدی رمضانی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۳۲۸۲۴۴۲۲