دوره چهارجلدی طب داخلی دامهای بزرگ
برادفورد پی. اسمیت

دوره چهارجلدی طب داخلی دامهای بزرگ

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
1265-وزیریمشهد
 • ناشر :

   تهران: نوربخش
 • مترجم :

   حسین مرجانمهر و دیگران
 • دسته‌بندی :

   دامپزشکی
 • فروشنده :

   

  hesam hesam

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۵۸۱۶۴۸۲