تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک1هالیدی
دیوید هالیدی،رابرت رزنیک،یرل واکر

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک۱هالیدی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---آمل
 • ناشر :

   تهران،آراکس
 • مترجم :

   محمدرضا خوش بین خوش نظر
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید