تصویرسازی ذهنی
مارتین راسمن

تصویرسازی ذهنی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   نقش و نگار
 • مترجم :

   مهدی قراچه داغی
 • دسته‌بندی :

   سبک زندگی
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۲۸۰۲۹۴۱