افسون فوتبال از دید روانشناسی و جامعه
ژرژ آلداس

افسون فوتبال از دید روانشناسی و جامعه

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات معین
 • مترجم :

   دکتر عباس سلامیان
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید