گیله افزایی (ازدیاد نباتات)
دکتر هاردسون تی هارتمن

گیله افزایی (ازدیاد نباتات)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاه شیراز
 • مترجم :

   مرتضی خوشخوی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کشاورزی
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۴۱۶۶۳۳۳