انتقال حرارت (انگلیسی
هُلمن

انتقال حرارت (انگلیسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   نوپردازان
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  بهنود رحمانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید