آشنایی با ترمودینامیک مهندسی شیمی (انگلیسی)
اسمیت، ون نس، ابوت

آشنایی با ترمودینامیک مهندسی شیمی (انگلیسی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   آییژ
 • مترجم :

   -
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  بهنود رحمانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید