مبانی جامعه شناسی
بروس کوئن

مبانی جامعه شناسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---آسارا
 • ناشر :

   سمت
 • مترجم :

   دکتر توسلی و دکتر فاضل
 • دسته‌بندی :

   علوم اجتماعی
 • فروشنده :

   

  فاطمه قاسملو

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۷۷۱۰۱۶۹