متون روانشناسی بالینی به زبان انگلیسی
سعید پور نقاش تهرانی

متون روانشناسی بالینی به زبان انگلیسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---آسارا
 • ناشر :

   دانشگاه تهران
 • مترجم :

   دکتر رفیعی و ارجمند
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  فاطمه قاسملو

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۷۷۱۰۱۶۹