تنها راز موفقیت، دوام آوردن
مارک و رنهرید یارنل

تنها راز موفقیت، دوام آوردن

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   پردیس دانش
 • مترجم :

   مسعود عوض خانی، پرستو شوکتی
 • دسته‌بندی :

   مدیریت و اقتصاد
 • فروشنده :

   

  پدرام صالحی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید