مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش
امیر سرشین، سردار محمدی، رضا رستمی

مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---آبعلی
 • ناشر :

   عصر انتظار
 • دسته‌بندی :

   دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فروشنده :

   

  الهام ولی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۲۱۲۵۷۹۹۷۳