حسابداری دولتی (نظری وعملی)
سید حسین حسینی عراقی و یحیی آقالو

حسابداری دولتی (نظری وعملی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---خمینی شهر
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی چاپ دهم
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید