پژوهش عملیاتی (1)
محمدرضا مهرگان

پژوهش عملیاتی (۱)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---خمینی شهر
 • ناشر :

   نشر کتاب دانشگاهی چاپ 44
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید