مکانیک تحلیلی فاولز
فاولز. جورج کسیدی

مکانیک تحلیلی فاولز

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
722-رقعیساوه
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاهی
 • مترجم :

   جعفر قیصری
 • دسته‌بندی :

   فیزیک
 • فروشنده :

   

  حمیرا نمازی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید