جمع‌بندی فیزیک دهم. یازدهم. دوازدهم: مرور و جمع‌بندی کنکور در 24 ساعت
یاشار انگوتی, حسن محمدی, پوریا کلانتری, محمدمهدی واحدی, منا طرفی‌حردانی

جمع‌بندی فیزیک دهم. یازدهم. دوازدهم: مرور و جمع‌بندی کنکور در ۲۴ ساعت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
376فارسیرقعیتهران
 • ناشر :

   مهر و ماه نو
 • دسته‌بندی :

   فیزیک
 • فروشنده :

   

  محمدحسین قنبری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید