تاریخ جهان (رنسانس)
جیمز آ.کوریک

تاریخ جهان (رنسانس)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
140فارسی-تهران
 • ناشر :

   ققنوس
 • مترجم :

   آزیتا یاسائی
 • دسته‌بندی :

   تاریخی و سیاسی
 • فروشنده :

   

  محمد کوشش تبار

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۸۰۳۹۱۲۹۲