احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی
دکتر علی دلاور

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---مشهد
 • ناشر :

   تهران ،رشد
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  sara Borji

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۱۲۳۸۳۷۳۵