ترمودینامیک مهندسی شیمی
ون نس

ترمودینامیک مهندسی شیمی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---کرج
 • ناشر :

   جهاد دانشگاهی
 • مترجم :

   منصور کلباسی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  نازنین غریبی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید