اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی بلاو (سهرابی)(امیرکبیر)
دیوید همیل بلاو

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی بلاو (سهرابی)(امیرکبیر)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
771فارسیوزیریکرج
 • ناشر :

   دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • مترجم :

   مرتضی سهرابی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  نازنین غریبی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید