می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم
سابیر هاکا

می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
69--تهران
 • ناشر :

   نشر نیماژ
 • مترجم :

   .
 • دسته‌بندی :

   شعر
 • فروشنده :

   

  مریم ن

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۱۷۰۳۰۷۳۱