ریاضیات عمومی (اقتصاد-مدیریت-حسابداری)
عباس صالح اردستانی- معصومه پهلوانی قمی

ریاضیات عمومی (اقتصاد-مدیریت-حسابداری)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
542فارسی-تهران
 • ناشر :

    اتحاد-آیلار
 • دسته‌بندی :

   دروس عمومی
 • فروشنده :

   

  ... سریری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۰۲۰۹۵۱۶