میکروب شناسی عمومی
صدیقه مهرابیان، مهدی منوچهری، سروش شهریار حسامی

میکروب شناسی عمومی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---کرج
 • ناشر :

   آییژ
 • دسته‌بندی :

     زیست شناسی سلولی ملکولی 
 • فروشنده :

   

  سوزان عبدی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۵۸۶۹۷۵۲۹