مبانی مدیریت دولتی 1 و 2
بهاءالدین برهانی

مبانی مدیریت دولتی ۱ و ۲

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
380--تهران
 • ناشر :

   برآیند پویش
 • دسته‌بندی :

   مدیریت دولتی
 • فروشنده :

   

  ... سریری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۰۲۰۹۵۱۶