کتاب ارشد بررسی سیستم های قدرت (حلم زاده)
امین حلم زاده

کتاب ارشد بررسی سیستم های قدرت (حلم زاده)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
330فارسیوزیریاصفهان
 • ناشر :

   پوران پژوهش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی برق
 • فروشنده :

   

  علی حقیقت پناه

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۲۸۸۶۲۲۵