آمار و کاربرد آن در مدیریت (1و2)
دکتر جمشید صالحی صد قیانی و منهدس ایرج ابراهیمی

آمار و کاربرد آن در مدیریت (۱و۲)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
632--نور آباد
 • ناشر :

   نشر هستان
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  حسین محمودی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۸۱۳۸۱۸۳