علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن
جی فردنبرگ، گوردن سیلورمن

علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
625--سنندج
  • فروشنده :

     

    سامان اسدی

  • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید