درباره علم شناختی
جواد حاتمی

درباره علم شناختی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
199فارسیرقعیسنندج
 • ناشر :

   امیرکبیر
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  سامان اسدی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۸۵۷۷۸۸۰۹