ارتباطات انسانی جلد 2
دکتر علی اکبر فرهنگی

ارتباطات انسانی جلد ۲

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
335--تهران
 • ناشر :

   خدمات فرهنگی رسا
 • دسته‌بندی :

   علوم ارتباطات اجتماعی
 • فروشنده :

   

  الهام کریمی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید