ارتباطات انسانی: جلد 1 (فرهنگی)
علی اکبر فرهنگی

ارتباطات انسانی: جلد ۱ (فرهنگی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
336فارسیوزیریتهران
 • ناشر :

   خدمات فرهنگی رسا
 • دسته‌بندی :

   علوم ارتباطات اجتماعی
 • فروشنده :

   

  الهام کریمی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید