دینامیک خاک
دکتر محمدحسن بازیار- مهندس زینب قناد

دینامیک خاک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---بابل
 • ناشر :

   دانشگاه علم و صنعت
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  مفید تقی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید