ارتعاشات مکانیکی
اس رائو

ارتعاشات مکانیکی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
872--شیراز
 • ناشر :

   متفکران
 • مترجم :

   بهرام پوستی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  star nri

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید