مرجع کامل ترمودینامیک
امید بابایی

مرجع کامل ترمودینامیک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---مشهد
 • ناشر :

   جهش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  امیرحسین حسینی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید