آمار و احتمالات کاربردی
دکتر مسعود نیکوکار - دکتر بهمن عربزاده

آمار و احتمالات کاربردی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---ایلام
 • ناشر :

   انتشارات ازاد
 • دسته‌بندی :

   دروس عمومی
 • فروشنده :

   

  سام راک

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۸۱۱۵۶۴۹۰