مبانی و روش های عمومی حسابداری
مصطفی علی مدد نظام الدین ملک آرایی

مبانی و روش های عمومی حسابداری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
 • دسته‌بندی :

   حسابداری
 • فروشنده :

   

  محمد لگزی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۱۷۷۱۶۰۷