تکنیک هایی برای حل کلاسیک مسائل مقاومت مصالح
سعید کریمی فراهانی

تکنیک هایی برای حل کلاسیک مسائل مقاومت مصالح

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---گرگان
 • ناشر :

   علم عمران
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  Sanaz D

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۳۹۰۵۵۸۲