مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد مکانیک
سازمان سنجش

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد مکانیک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  peyman behmanesh

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید