دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی
هیئون‌سئو لی, دیوید جان, مهرسا درخشان

دختری با هفت اسم: فرار از کره شمالی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
434فارسیرقعیتبریز
 • ناشر :

   کتاب کوله‌پشتی
 • مترجم :

   الهه علوی
 • دسته‌بندی :

   ادبیات جهان
 • فروشنده :

   

  محمد جلالی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید