هوش کمپلکس هشتم و نهم: مرجع سوالات هوش و استعداد
مصطفی باقری, راحله فریدون‌نژاد, کبری ملکی

هوش کمپلکس هشتم و نهم: مرجع سوالات هوش و استعداد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
120فارسیرحلی بزرگتهران
 • ناشر :

   مهر و ماه نو
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  مارال محبی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید