آمار و احتمالات کاربردی
دکتر میر بهزاد حسین دوست

آمار و احتمالات کاربردی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---رشت
 • ناشر :

   انتشارات علوم رایانه
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  Mohammad Roshan

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید