تحلیل و طراحی سیستمها
عین اله جعفرنژاد قمی

تحلیل و طراحی سیستمها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---رشت
 • ناشر :

   انتشارات علوم رایانه
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  Mohammad Roshan

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۸۲۰۱۸۲۱